Nyhedsbrev august 2017

Æblefestival uge 42

Æblefestival uge 42

Kunst i det fri og åbning af æblesti

Onsdag den 10. maj indvies Birte og Bent Jensens æblesti ved Lille Hesthave, Kærgårdsvej 78.
Birte og Bent Jensen har anlagt en godt 5 km lang sti rundt om deres jord og langs stien er der plantet ca 325 æbletræer. Der er offentlig adgang til stien og onsdag den 10. maj kl 19 indbydes alle til at være med til at åbne stien. Udover æbletræene langs stien, som vi håber vil stå i blomst 10. maj, er der også kunst anbragt langs stien. 7 kunstnere tilknyttet SPØTTRUP-CIRKLEN har stillet kunstværker til rådighed, som udstilles i det fri langs stien, der er både maleri, skulptur og mellemformer mellem disse kunstarter udstillet langs stien. Udstillingen har fået navnet: LAND-ART.
Som sagt er alle velkomne til at være med til åbningen af stien og en guidet vandring langs den sammen med Birte og Bent Jensen. Flere af de udstillende kunstnere vil også være til stede. Efter vandringen er der mulighed for at nyde sin medbragte kaffe  og brød på Lille Hesthave – udendørs eller indendørs afhængig af vejret.
Tag solidt fodtøj på, - det er en natursti, vi skal vandre på!
13-April-2017

Generalforsamling

Husk generalforsamling onsdag den 19. april kl. 19.00 på Spøttrup Kro.
Efter generalforsamlingen er der foredrag ved Villy Mougaard fra Blomstergården ved Viborg.
Der serveres kaffe, te, æblemost og æblekage. Pris kr. 50,-.

15-Februar-2017

Medlemskontingent 2017

Så er tiden inde til at forny medlemsskabet af foreningen.

Er du allerede medlem: Indbetal kr. 50 på konto 9070-2600181397.
HUSK navn på indbetalingen.

Nye medlemmer: Send en mail med navn, adresse og mobil til finn.d.andersen@skolekom.dk

Nyhedsbrev 150217

Nyhedsbrev med en kort status for 2016.

Historisk

Foreningen Rødding - æblets by i Salling startede som et projekt i 2007.

Frem til sommeren 2015 kørte en række projekter under Skive Kommune i samarbejde med borgerne i Rødding. De sidste projekter blev afsluttet i august 2015 og forhandlinger med kommunen om overdragelse af den fremtidige drift og udvikling blev indledt.

Foreningen Rødding - æblets by i Salling blev reorganiseret, og en samarbejdsaftale med Skive Kommune blev indgået pr. 1. august 2016. Foreningen modtager nu et årligt kommunalt tilskud, og kører aktiviteterne videre.

Visionen var, at Rødding inden for en 10-årig periode skulle kendes på sine frugttræer. Her i 2016 er det i høj grad lykkedes.

I starten hed det sig, at der i løbet af 10 år skulle podes, udvikles, udplantes mere end 10.000 træer i og omkring Rødding. Målet blev dog hurtigt hævet til 15.000 inden for 10 år - altså i 2017. Dette mål opfylder vi også. Der plantes stadig hvert forår og efterår ud i nye områder.

Udplantningen og vedligehold sker via forskellige plantelaug, som spontant opstår rundt i sognet.

Det bærende element i æblets by er Pometet, Nørremarken 6A, 7860 Spøttrup.

I tæt samarbejde med Pometet under Københavns Universitet har Rødding en række ”genbanker”:

Anton Pedersens Æblesamling, Rosenkrantz’s Nøddearboret, Marie Berlows Blommesamling og en stor samling af spisekastanjer.

En gruppe frivillige mødes ugentligt og vedligeholder de mange frugthaver.

Pometet besøges ofte af turister, skoleklasser og ”frugtnørder”.

Hvert år i uge 42 er der Æblefestival i Rødding. Byens hovedgade spærres af og mere en 1.500 besøgende laver æblemost og køber flittigt ind i de mange boder, der sælger æblerelateret kunst, madvarer og andet håndværk.